Hypnotherapie

 

Wat kun je verwachten van hypnotherapie als vorm van hulpverlening bij tinnitus ?

Naast een uitvoerig voorgesprek bestaat een belangrijk deel van de eerste sessie uit het leren ontspannen en het gebruik maken van hypnose.

Een week later volgt een eerste hypnotherapeutische sessie.

In volgende sessies leer je begrijpen hoe oorsuizen ontstaat en krijg je handvatten aangereikt om beter om te gaan met de emotionele en lichamelijke reacties die het oproept. Je leert het hinderlijke geluid van het oorsuizen naar de achtergrond te drukken door het als een normaal geluid te beschouwen waar gewoon mee te leven is. Hierbij maak je gebruik van de processen waarmee de hersenen in staat zijn monotone geluiden, zoals die van een ventilator of zoemende koelkast, naar de achtergrond van het bewustzijn te drukken. Hypnose is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Het aantal sessies dat nodig is kan behoorlijk variëren. Sommige mensen hebben al voldoende baat bij drie sessies, anderen maken gebruik van zes sessies of meer. Het hangt natuurlijk af van de persoon en zijn of haar omstandigheden en van de aard van zijn of haar tinnitus.

 

Terug naar Hulp bij Oorsuizen