Therapeutische Interventies bij Tinnitus

 

In Nederland hebben zo’n 2.500.000 mensen in meer of mindere mate last van tinnitus. Van hen hebben zo’n 500.000 mensen daar in het dagelijks leven zoveel last van dat ze hulp zoeken.

 

Medische oplossingen zijn nog niet gevonden, genezing van de aandoening bestaat nog niet. Wel is het mogelijk om de last van de aandoening sterk te verminderen.

 

In deze opleiding leren hypnotherapeuten hoe zij daarbij als professioneel therapeut met gebruik van therapeutische interventies kunnen helpen.

 

Onder therapeutische interventies wordt hier verstaan het geheel van activiteiten, waarmee therapeuten specifieke doelen nastreven voor en met cliënten(groepen) met een hulpvraag, om zo een bijdrage te leveren aan het bevorderen en in stand houden van gezondheid en welzijn.

 

Naar: