Doelstelling

 

Na afloop van deze bijscholing:

 

 • beschikt de deelnemer over die kennis van tinnitus, hyperacusis, diplacusis, misofonie en muzikale hallucinaties die nodig is om mensen die hieraan lijden te kunnen informeren en hun vragen hierover te kunnen beantwoorden,
   
 • begrijpt de deelnemer wat de impact is van deze aandoeningen op het leven van mensen, wat hun nood is, wat hun verlangens zijn en wat ze van hun therapeut verwachten,
   
 • is de deelnemer in staat inzicht te verkrijgen in de aard en de ernst van de aandoening, in de subjectieve beleving daarvan en in het coping gedrag van de patiënt,
   
 • kan de deelnemer analyseren wat nodig is voor de patiënt om de last van de aandoening te verminderen,
   
 • is de deelnemer in staat gebruik te maken van die therapeutische interventies die leiden naar de afgesproken behandel doelstellingen,
   
 • kan de deelnemer de verschillende methoden en technieken in een samenhangend geheel toepassen, evalueren, bijstellen en afronden.

 

Naar: