Hulp bij Oorsuizen / Tinnitus

 

(Het woord tinnitus is afkomstig van het Latijnse woord ‘Tinnire’; dit betekent bellen of rinkelen)

 

Lijd je aan oorsuizen, ook wel tinnitus genoemd, dan ervaar je zoemende, sissende of fluitende geluiden die plots optreden en niet meer lijken te verdwijnen.

Bij veel mensen  heeft het oorsuizeneen grote invloed op het psychisch en sociaal functioneren. Vaak stuiten ze op onbegrip vanuit de omgeving en krijgen ze het advies “om ermee te leren leven”. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Oorsuizen kan leiden tot allerhande klachten: concentratievermindering, slaapstoornissen, negatieve gevoelens (gaande van irritatie en boosheid tot wanhoop en angst), verlies van sociale contacten, enz. Gewoon leren leven met oorsuizen lijkt in dat geval wel een hele opgave.

 

Op de vraag of je van tinnitus kunt genezen volgt vaak het korte maar teleurstellende antwoord: nee! Dat is slecht nieuws. Maar er is ook goed nieuws. Je kunt er voor zorgen dat je er minder, weinig, of geen last meer van hebt. Medische hulp, medicatie, training, en hypnotherapie kunnen in belangrijke mate bijdragen aan verbetering, evenals overschakelen op een andere leefwijze. Verandering van leefwijze heeft betrekking op wijzigingen in je gedrag en denkwijze met betrekking tot tinnitus en op wat je zoal doet en niet doet. Een eenvoudig voorbeeld van een verandering in leefwijze is dat je niet meer luistert naar de geluiden maar dat je je er alleen nog maar bewust van bent. Om je weer prettig te voelen is net als het in elkaar leggen van een puzzel. Het lukt wel, maar het kost tijd en moeite.

 

 

Behandelmethoden

 

(Hulp bij oorsuizen / tinnitus kan uitsluitend beginnen wanneer medische onderzoeken heeft plaatsgevonden.)

 

Het doel van hulp bij tinnitus is niet om de tinnitus te ‘behandelen’, maar om veranderingen aan te brengen in de manier waarop de individuele patiënt reageert op zijn tinnitus in termen van perceptuele-, aandacht- en emotionele processen. Hiermee wordt bereikt dat het negatieve effect van tinnitus op het welzijn en de levensstijl van de patiënt afneemt.

 

  1. Hypnotherapie
  2. Groepstherapie
  3. Cognitieve therapie
  4. Tinnitus Retraining Therapie (TRT)