Niet-medische behandelmethoden

 

In de meeste gevallen is tinnitus niet te genezen. Het is echter niet zo dat er niets aan te doen is. Spanning en vermoeidheid kunnen de klachten doen verergeren. Sommige mensen hebben baat bij het doen van ontspanningsoefeningen. Ook kan men proberen het geluid in het hoofd te maskeren door een soortgelijk geluid van buitenaf aan te bieden. Hiervoor kunnen speciale apparaten, zogenaamde tinnitusmaskeerders, worden aangemeten. Een goed hoortoestel kan soms ook helpen. Dit heeft in eerste instantie tot doel de slechthorendheid te verminderen, maar omdat het geluid uit de omgeving wordt versterkt, word het geluid in het hoofd gemaskeerd en verdwijnt naar de achtergrond.

 

Als medische behandelmethoden geen genezing kunnen bieden, worden behandelmethoden toegepast die gericht zijn op de kracht en het aanpassingsvermogen van de menselijke geest. Het gaat daarbij om individuele of groepsgewijze therapie waarbij onder deskundige begeleiding mensen zich beter bewust worden van hun tinnitus en vooral ook van wat ze er zelf aan kunnen doen om het leven met tinnitus dragelijk te maken. Het leren accepteren van de tinnitus, het onderkennen van gedrag en gewoontes die de tinnitus verergeren en het leren zich te ontspannen worden daarbij, vaak in combinatie, toegepast. De in de officiële hulpverlening toegepaste psychosociale methoden zijn ondertussen uitgebreid getest door middel van wetenschappelijk onderzoek. En daaruit blijkt dat bij een groot deel van de tinnitus patiënten de last dusdanig vermindert dat een normaal leven, ook met tinnitus, weer mogelijk is geworden.