Wat is hypnotherapie?

 

Hypnotherapie is een van de oudste vormen van psychotherapie. Het is een vorm van therapie die gebruik maakt van hypnose, ook wel trance genoemd. Je kunt in deze bewust opgeroepen trance het denken loslaten. Door het loslaten van het denken en het komen in een andere bewustzijnstoestand ben je in staat contact te maken met diepere gevoelslagen van je onbewuste. Het gevoel van trance kan het beste vergeleken worden met het gevoel van dagdromen. Trance of hypnose is een toestand van diepe ontspanning en naar binnen gerichte aandacht, die we allemaal wel kennen uit het dagelijks leven. Iedereen heeft wel eens momenten dat hij even alles om zich heen vergeet als hij verdiept is in een boek, of intens meeleeft met een film. Ook kennen de meeste mensen wel momenten, dat ze bijvoorbeeld op de fiets zaten en ongemerkt al op de plaats van bestemming waren aangekomen, diep in gedachten verzonken. Ze zijn dan in een lichte trance.

 

In de Hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van trance, om je te helpen gemakkelijk contact te maken met de diepere lagen van je onbewuste, terwijl je gewoon controle blijft houden over je eigen doen en laten. Je blijft er dus gewoon bij. De lichamelijke verschijnselen die te constateren zijn als je in trance bent, noemen wij tranceverschijnselen en zijn door de therapeut te herkennen als signalen dat je contact hebt met het onbewuste. Het onbewuste kun je zien als een opslagplaats van alle ervaringen die ooit zijn opgedaan. Alleen die ervaringen die op dat moment nodig zijn voor het proces zijn oproepbaar. Het onbewuste laat alleen toe wat voor jou zinnig is en wat jij aan kunt. Het onbewuste bevat steeds meer wijsheid naarmate er meer belemmeringen zijn opgeruimd.

 

Als je in een dergelijke trancetoestand in contact komt met het onbewuste kun je, mits je goed word begeleid, bewust worden van vastgehouden emoties en oude overtuigingen. Als je inzicht krijgt in dat wat je vroeger geen plek hebt kunnen geven en in de oorsprong van negatieve overtuigingen over jezelf, kan een heling ontstaan. Deze processen hebben direct invloed heeft op het dagelijks leven, hier en nu. Je kunt meer jezelf zijn, meer staan voor je mening en meer volgen dat wat het gevoel je zegt, zonder daarbij een stuk nuchterheid te hoeven verliezen.

 

Door middel van het toepassen van specifieke technieken, methoden en interventies laat de therapeut je gaan naar momenten van vroeger, die te maken hebben met het onwel bevinden of het niet prettig functioneren in het heden. Dit noemen wij regressie: teruggaan in de tijd naar gebeurtenissen, die de oorsprong zijn van het probleem nu. In de jeugd ontstaan wel postulaten, belemmerende overtuigingen, die je in het latere leven kunnen verhinderen jezelf te zijn. Er kunnen dan generalisaties en vervormingen van de werkelijkheid ontstaan. Je handelt niet meer vanuit je ware zijn, maar vanuit overlevings-strategieën, rollen om het leven aan te kunnen. Je bent van jezelf afgeraakt en merkt dan dat relaties stuklopen, of dat het op het werk niet meer zo goed lukt. Ook kun je je creativiteit kwijt zijn of zelfs de zin van het leven.

 

Elke therapeutische methode heeft een eigen charme. Om tot de oplossing van een probleem te komen zijn vele methoden toepasbaar, echter bij hypnotherapie zijn talrijke methoden te integreren. Het mooiste van het werken met hypnotherapie is dat de oplossing van het probleem altijd door de patiënt zelf wordt gevonden. De therapeut geeft een kader, waarbinnen de patiënt de eigen weg kan vinden.

 

Hypnotherapie geeft binnen de therapiewereld mogelijkheden, waar andere methodes het laten afweten. Doordat het werken met hypnotherapie altijd in contact met het onbewuste verloopt, zijn de resultaten snel en doeltreffend en vooral blijvend.