Rationeel Emotieve Therapie (RET)

 

RET is een vorm van cognitieve gedragstherapie, waarbij uitgegaan wordt van de veronderstelling dat het denken (gedachten, vaste overtuigingen, interpretaties etc.) het gevoel controleert. De wijze waarop iemand tegen allerlei zaken aankijkt heeft zich gedurende zijn gehele leven langzaam ontwikkeld. Hij wordt als het ware gevoed met allerlei opvattingen, ideeën, normen, waarden, (voor)oordelen, etc. Het gevolg is dat gedachten bepaalde gevoelens oproepen, die weer een bepaalde handeling tot gevolg heeft. Wanneer gedachten gebaseerd zijn op verkeerde opvattingen, dan zullen de gevoelens en handelingen die daarop volgen dikwijls moeilijkheden en problemen veroorzaken. Het doel van RET is te leren die verkeerde gedachten in te zien en te corrigeren, hetgeen bevrijdend werkt

“Het zijn niet zozeer de feiten uit het verleden die het huidige gedrag negatief beïnvloeden, maar met name de persoonlijke interpretaties, die men voortdurend op het heden blijft betrekken”.

Epictetus drukte dezelfde gedachte in de eerste eeuw na Christus als volgt uit:
“Mensen worden niet door dingen in verwarring gebracht, maar door de wijze waarop ze deze bezien”.

 

 

Terug naar Hypnotherapie, behandelmethoden <<