Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

 

NLP is onder andere geworteld in de hypnotherapie, het is ontstaan in de jaren ’70. ‘Neuro’ verwijst naar ons denken en de neurologische processen, die daarmee verband houden. ‘Linguïstisch’ verwijst naar de taal, de woorden waarmee we betekenis geven aan onze ervaringen. ‘Programmeren’ heeft betrekking op de patronen, die in ons waarnemen, denken en handelen te onderscheiden zijn. Bij NLP gaat het vooral om de verbanden tussen deze drie elementen. Door vragen te richten naar jouw specifieke taalgebruik krijg je toegang en inzicht tot onbewuste lagen waar emoties en gevoelens huizen. Anders gezegd: je wordt bewust van diepere lagen van je eigen functioneren. Inzicht in je eigen functioneren is een voorwaarde om tot een verantwoorde keuze voor verandering te komen. Naast de linguïstische taal wordt in NLP ook op non-verbale taal geduid, zoals lichaamstaal, oogsignalen, enz.

 

 

 

 Terug naar Hypnotherapie, behandelmethoden <<