Ego State therapie

 

Je kunt verschillende kanten in jezelf herkennen. Je hebt bijvoorbeeld een ‘gevoelige kant’, maar je hebt misschien ook een kant waarin je regels stelt en overtuigingen hebt of wellicht een kant, waarin je genuanceerd en oplossingsgericht bent. Deze verschillende kanten van jezelf zijn je ‘deelpersoonlijkheden’. Op deze kanten van je persoonlijkheid wordt in verschillende situaties een beroep gedaan en komen dan in actie. Echter, niet altijd neemt de juiste kant het voortouw. Dat zijn die momenten waarop je eigenlijk anders wilt reageren dan je doet en dat gewoon niet voor elkaar krijgt.

Uitspraken als “Ik moet zoveel van mezelf” of “Ik doe dingen die ik eigenlijk niet wil doen” wijzen op een deelpersoonlijkheid die zo sterk is dat je in bepaalde situaties het roer niet meer in handen hebt. Het is net alsof ‘iets’ in je bepaalt hoe jij op die momenten handelt.

Met Ego State therapie ga je onder begeleiding van de therapeut in gesprek met de deelpersoonlijkheid (het Deel) van jou dat het ongewenste gedrag vertoont.
Het Deel praat tijdens de behandeling heel gewoon met jouw stem terwijl jij zelf in een lichte trance bent. Als toeschouwer ben je bewust aanwezig en volg je de dialoog tussen de therapeut en het Deel.

 

Het gaat erom de oorspronkelijke positieve bedoeling van die storende deelpersoonlijkheid weliswaar te erkennen, maar op een creatieve manier te zoeken naar een andere vorm van uitdrukking van die positieve intentie. Soms ook blijkt in het zoeken naar herkadering het helemaal niet meer nodig te zijn dat dat deel van je persoonlijkheid zich nog laat gelden. Het op deze manier herdefiniëren is van doorslaggevend belang in de ego-state therapie om het achterwege blijven van het ongewenst gedrag tot resultaat te hebben.

 

Terug naar Hypnotherapie, behandelmethoden <<