1.  Introductie

 

Een verkenning op welke wijze het programma helpt je mogelijkheden beter te benutten. Mensen limiteren zichzelf door de manier waarop zij denken. Een proef, uitgevoerd in samenwerking met de deelnemers toont aan dat we soms blinde vlekken hebben voor iets dat er wel is, maar dat we niet zien. Ook op ons werk lijden we aan bedrijfsblindheid. Hieruit valt te concluderen dat de waarheid dikwijls anders is dan we denken. Daarom moeten we een goed onderscheid maken tussen wat we denken dat mogelijk is en hetgeen dat werkelijk noodzakelijk is om te doen. Veelal is er namelijk belangrijk meer mogelijk dan we denken.

 

 

Volgende >>

 

Terug naar Modules <<