7.  Zelfrespect en prestaties

 

De prestaties die wij leveren komen meestal overeen met het beeld dat wij van ons zelf hebben. Dit beeld vormt dus het respect dat wij voor ons zelf hebben. Hebben wij een hoog zelfrespect dan presteren wij in het algemeen overeenkomstig dit beeld en hetzelfde geldt voor een laag zelf‑respect. In deze module wordt de nadruk gelegd op manieren om als manager anderen een hoog zelf‑respect te laten behouden respectievelijk het ontwikkelen daarvan te bevorderen.

 

 

Volgende >>

 

Terug naar Modules <<