5.  Interne comfort zones

 

In module 4 werd uiteengezet dat ons zelf‑beeld bestuurt hoe wij functioneren. Bij dit zelf‑beeld behoort dan ook een zogenaamde comfort zone. De comfort zone is een automatisch regulatiemechanisme dat ons het signaal geeft dat wij in een situatie verkeren of geraken dat niet past bij het beeld dat wij over onszelf hebben. We voelen ons dan niet op ons gemak, niet op onze plaats en stress, spanning of onhandig optreden kan er het gevolg van zijn. Hieruit resulteert dat wij automatisch proberen terug te keren naar de situatie waarin we ons wel op ons gemak voelen. Die natuurlijke drang om het oude vertrouwde vast te houden speelt ook mee bij de veranderingsprocessen van welke aard dan ook. Het in deze module te behandelen concept geeft management en medewerkers een hulpmiddel om veranderingsprocessen beter voor te bereiden en te begeleiden.

 

 

Volgende >>

 

Terug naar Modules <<