Structuur

 

Het Belfoor Training Programma bestaat uit een aantal series van acht workshops. In elke workshop worden één of meerdere thema’s (modules) behandeld. De verschillende thema´s worden geïntroduceerd, waarna inzicht wordt verkregen door middel van achtergrondinformatie, discussies en oefeningen. Met behulp van tests, vragenlijsten en oefeningen worden individuele omstandigheden in beeld gebracht en onderzocht. De conclusies en de plannen voor verandering en vernieuwing worden vastgelegd in een werkboek. De toepassing van de plannen wordt zorgvuldig geëvalueerd. Onder begeleiding van een Belfoor trainer wordt het programma doorlopen.

 

De workshops vinden eens in de twee weken plaats, ’s avonds van 19.00 uur tot 21.30 uur. Zodra vijftien nieuwe deelnemers zich hebben aangemeld wordt een nieuwe groep gestart. De workshops vinden plaats in de buurt waar de meeste deelnemers vandaan komen. De kosten bedragen € 30,- per workshop.

 

 

Aanmelden