Training Programma

  

In ons werk, maar ook in ons privé leven proberen we te voldoen aan verwachtingen die men van ons heeft en die we van onszelf hebben. Die verwachtingen zijn onderling nogal eens tegenstrijdig of zelfs conflicterend. Dat kan leiden tot verkeerde keuzes, tot spanning en soms zelfs tot stress of burnout.

 

Om een balans te vinden tussen wat we doen voor ons werk, voor onze carrière en voor ons persoonlijk leven, zouden we een plan moeten maken waarin we de verschillende doelen op zinvolle wijze integreren. Als we zo´n plan eenmaal hebben gemaakt is de kans minder groot dat we allerlei ondoordachte beslissingen nemen, of dat we op de één of andere manier ontmoedigd of gedeprimeerd raken, of dat we het spoor bijster raken.

 

De eerste stap om een balans in je leven en je werk te vinden is het vaststellen waar je staat. Wat doe je dat je niet wilt doen en wat doe je niet wat je wel zou willen doen? De volgende stap is het ontdekken van je richting. Waar wil je naar toe en wat je moet doen om daar te komen? In dit proces is het belangrijk te ontdekken wat je kwaliteiten zijn, wat je écht belang­rijk vindt en welke resultaten je werkelijk zou willen bereiken.

 

Het “Belfoor Training Programma” is een programma dat je in staat stelt een (nieuw) evenwicht te vinden in de vaak conflicterende belangen van de organisatie waarin je werkt, je functie, je loopbaan en je persoonlijk leven. Je wordt geïnspireerd om doelstellingen voor vernieuwing en groei te vinden en te realiseren.

 

 

 

Aanmelden